ලිඳ ඇතුලේ දැක්ක දර්ශනයට ලොවම හොල්මන් වෙයි – බලු පැටවුන් ගන්න ලිඳට බැස්ස මිනිසුන් හොල්මන් වෙයි

0
200

පුංචි බලු පැටවූ දෙන්නා කොහොම හරි වැරදීමකින් මේ ළිදට වැටිලා තියෙනවා. පැටවූ දෙන්න වලට වැටුණු එක බලු අම්මට ඉක්මනටම දැනිල තියෙනවා.අයිතිකාරයව කොහොම හරි මේ සිද්ධිය ගැන දැනුවත් කරපු බලු අම්මා වල ගාවට ඔහුව එක්ක ඇවිත් තියෙනවා.අවසානයේ පැය 48ක් වල ඇතුලේ හිටපු බලු පැටවූ දෙන්නව කට්ටිය එකතු වෙලා දැඩි උත්සහයකින් ගොඩට අරන් තියෙනවා නමුත් ලිඳට පැටවුන් දෙදෙනා ගන්න බැස්ස මිනිසුන්ට දකින්න ලැබුණු දේනම් අදහගන්න බැරිවෙලා මෙන්න බලන්නකෝ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here