ඔයාල හිතන්නේ මේ බිමට අල්ලලා තියෙන්න ටයිල් කියලද? බලන්නකෝ කෙල්ලෙක් කරපු වැඩක් අදහගන්න බැරිවෙයි

0
155

ඇය නමින් Tonya Tooners වනවා.ඇගේ ඩි.අයි.වයි. ව්‍යාපෘතියට ඇය තෝරාගත්තේ නිවසක බිමක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකි.මෙහිදී ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීනයන්ගේ උදව් නොමැතිව යමක් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කල යුතුයි.මෙම DIY ව්‍යාපෘතියේ දී Toonya නිවසේ බිම අලංකරණය කිරීමට සිතාගත්තා. ය මේ සඳහා යොදාගත්තේ මේ වෙනකම් ලෝකයේ කව්රුත් හිතුවෙවත් නැති දෙයක් Tonya Tooners කරපු මේ වදෙන් පස්සේ ලෝකේ හැමතැනම වගේ මේ වැඩේ පටන්ගත්තා මෙන්න බලන්නකෝ Tonya Tooners පුදුමසහගත වැඩේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here