ඉවසගෙන ඉන්න බැරිමතැන දස හැවිරිදි දැරියක් පොලිසියට ඇවිත් කිව්ව සංවේදී කතාව පොලිසියත් හඬයි

0
194
Loading...

අද සමාජය දරුවන්ට ඉතාමත් අනතුරුදායක තැනක් වෙලා ඉවරයි. විශේෂයෙන්ම ගැහැණු දරුවන්ට. අපි අද මේ කියන්න යන කතාව සිද්ධවෙලා තිබෙන්නේ මහනුවර ප්‍රෙදේශයේ. පසුගිය දිනෙක අවරුදු 10ක් විතර වෙන දැරියක් එකවරම පොලිසියට ඇවිත් කියපු කතාවට එහි සිටි පොලිස් කාන්තාවන් පවා කඳුළු සලපු බවයි අපිට දැනගන්නට ලැබුනේ. ඉවසල ඉවසල ඉවසගෙන ඉන්න බැරිම තැන තමයි මේ දැරිය පිලිසියට ඇති මේ සංවේදී කතාව කියල තියෙන්නේ.  මෙන්න එහෙනම් විස්තරේ ඔයාලත් බලන්නකෝ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here