තිබහට දිව ගිලුනත් කවදාවත් වාහන ඇතුලේ තියන බෝතල් වලින් වතුර බොන්න එපා ඇගේ ලේ වතුරවෙන හෙළිදරව්ව මෙන්න

0
225

තිබහට දිව ගිලුනත් කවදාවත් වාහන ඇතුලේ තියන බෝතල් වලින් වතුර බොන්න එපා ඇඟේ ලේ වතුරවෙන හෙළිදරව්ව මෙන්න

අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ගමනක් බිමනක් යනකොට වාහනය ඇතුලෙදි වතුර තිබහක් ආවොත් වාහනය ඇතුලේ තියන වතුර බෝතලයකින් අපේ තිබහ නිවාගන්න උත්සහ කරනවා. නමුත් ඔබ දැනගෙන සිටියද වාහන ඇතුලේ තියන වතුර බෝතල් වලින් වතුර බොන එක ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියලා

අපි සුලභව කරන මේ වැරැද්දේ තියන භයානක කම පහලින් නරබන්න

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here